Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi

doradcy zawodowego

psychologa

trenera osobistego/pracy

w ramach projektu “PERSPEKTYWA”, współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-20120

 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu

  Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych

 szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie

Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych

 oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów

 aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn

 Projekt PERSPEKTYWA RPWM.11.01.02-28-0036/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania RPWM.11.01.02/TPD/01/2020 (w załączeniu)

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego2020r. do godz. 23:59. 

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd