Aktualności

W roku jubileuszu 100 lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce

7 marca 2019 roku w hali URANIA  odbył się coroczny

26  Koncert Charytatywny ,,POMÓŻ  DZIECKU”,

który był formą podsumowania działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego w Olsztynie oraz podziękowaniem dla darczyńców i sponsorów.

Patronat Honorowy nad  imprezą  objął  Prezydent  Miasta Olsztyna  Pan  Piotr  Grzymowicz, którego na koncercie reprezentowała Pani Wiceprezydent Ewa Monika Kaliszuk.

Wśród wielu zaproszonych gości przybyli m.innymi :

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Kuchciński

oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie Pan Krzysztof Marek Nowacki

Na koncercie podczas występów Krzysztofa Respondka i Krzysztofa Hanke świetnie bawiło się blisko 1000 osób .

 

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim    darczyńcom i  sponsorom  akcji ,,Pomóż  dziecku”, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia,kłaniamy się nisko  i  polecamy na przyszłość.

Niech wdzięczność ludzkich serc będzie dla Państwa nieustanną i najwyższą nagrodą,

a każde szczęśliwe dziecko – motorem do działania.

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

W PROJEKCIE"DLA DOBRA WSPÓLNEGO",WSPÓŁFINANSOWANEGO

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Termin składania ofert do dnia 12.03.2019r.godz.23.59

 

Oferta nr 1/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni  Wychowawcę do Klubu TPD .

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ,praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi , współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami ,udzielanie pomocy  dzieciom ,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci

w ramach projektu „ Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia- wyższego pedagogicznego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  potwierdzonego stosownymi dokumentami;

2.Doświadczenia- 2 lata w pracy z dziećmi;

3.Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności .

Po zatrudnieniu- wypełniania dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę-3/4 etatu- od zaraz

2.Możliwość indywidualnego rozwoju,

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

 

Oferta nr 2/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Animatora kultury do działań aktywizacyjno –integracyjnych i organizacji czasu wolnego uczestnikom projektu, organizacji Festynu Rodzinnego wraz z uczestnikami w ramach projektu „Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Od kandydatów oczekujemy:

1.Wykształcenia – wyższego pedagogicznego(lub inne) /średniego;

2.Doświadczenia w organizacji festynów, animacji kultury;

3.Odpowiedzialności, umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych oraz kreatywności.

Po zatrudnieniu- wypełniania dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę/pełny etat - od zaraz

2.Możliwość indywidualnego rozwoju,

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz potwierdzające doświadczenie prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Animator kultury w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

 

 

Oferta nr 3/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Doradcę rodziny w ramach projektu” Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

I.Do zadań doradcy rodziny należeć będzie przeprowadzenie:

- konsultacji indywidualnych (ok. 5h dla każdej rodziny)-pełnienie funkcji wspierającej, doradczej i konsultacyjnej w stosunku do rodziny i osób ze środowiska wychowawczego dziecka;

- warsztatów (8x4h=32h) dla 15 osób.Przedmiotem warsztatów będą prawa i obowiązki  z zakresu prawa i obowiązków rodzica/opiekuna/ prawa i obowiązki dziecka.

II.Od kandydatów oczekujemy:

- Wykształcenie wyższe –socjolog;

- Doświadczenie min. 5lata.

III. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV.Termin realizacji usługi doradcy rodziny: od momentu podpisania umowy 2019r-czerwiec 2020r. –200h.

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia od zaraz;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Doradca rodziny w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”.. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Oferta nr 4/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Prawnika w ramach projektu” Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

1.Do zadań prawnika należeć będą przede wszystkim:

- Poradnictwo indywidualne dla rodzin -konsultacje prawne dla uczestników projektu z zakresu: prawa rodzinnego między innymi  przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie oraz prawa karnego, spadkowego, lokatorskiego, mieszkaniowego i innych w zależności od potrzeb(ok. 5h dla rodziny)

- Warsztaty dla 4 grup/15 osób/2h=8h z zakresu możliwości udzielania porad prawnych w projekcie

2.Od kandydatów oczekujemy:

- Wykształcenie wyższe prawnicze;

-Doświadczenie min. 3 lata pracy z rodzinami.

3.Forma zatrudnienia: umowa /zlecenie.

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

4.Termin realizacji usługi prawnika: od momentu podpisania umowy 2019r-czerwiec 2020r. – 160h

Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia od zaraz;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Prawnik w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

Oferta udzielona  zgodne z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagająca stosowania ustawy Pzp w TPDWMOR

 

 

Oferta nr 5/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Dietetyka w ramach projektu” Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 I.Do zadań dietetyka należeć będzie przeprowadzenie:

- konsultacji dietetycznych indywidualnych (10h)dot. analizy, zbilansowania jadłospisu, dopasowania diety do indywidualnych potrzeb i wymagań uczestników projektu

- warsztatów (32h) z zakresu:

1.Ogólne zasady zdrowego odżywiania-poznanie podstaw, zasad i pojęć;

2.Wpływ żywienia i budowania prawidłowych nawyków żywieniowych na zdrowie;

3.Nauka umiejętności czytania etykiet/zdobycie umiejętności wyboru produktów wolnych od zbędnych dodatków;

4.Zbilansowana dieta-zdobycie umiejętności przygotowania oraz planowania zbilansowanych posiłków w sposób ekonomiczny z uwzględnieniem zasad prawidłowego odżywiania;

5.Cukier ,sól, tłuszcz w diecie-poznanie wartościowych odpowiedników ww. substancji;

6.Żywienie dzieci w zależności od wieku;

7.Przechowywanie żywności;

8 Warsztaty w terenie- warsztaty w restauracji/stołówce;

9.Warsztaty w sklepie tzw. ”zakupy z dietetykiem".

 II.Od kandydatów oczekujemy:

-Wykształcenie kierunkowe

 -Doświadczenie min. 2lata

III. Forma zatrudnienia: umowa /zlecenie

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV. Termin realizacji usługi dietetyka: od momentu podpisania umowy 2019r-czerwiec –42h.

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia od zaraz

2.Możliwość indywidualnego rozwoju,

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) prosimy przesyłać na adres TPD WMOR:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Dietetyk w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49 . W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

Oferta udzielona  zgodne z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagająca stosowania ustawy Pzp w TPDWMOR

 

 

Oferta nr 6/TPD/2019 z dnia 5.03.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Nauczyciela muzyki w ramach projektu” Dla Dobra Wspólnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

I.Do zadań nauczyciela muzyki należeć będzie nauka muzyki dzieci w Klubie TPD-180

II.Od kandydatów oczekujemy:

Wykształcenie muzyczne oraz pasji muzycznej

III. Forma zatrudnienia: umowa /zlecenie

Harmonogram pracy ustalony będzie po podpisaniu umowy.

Po zatrudnieniu- wypełnianie dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

IV.Termin realizacji usługi doradcy rodziny: od momentu podpisania umowy 2019r-czerwiec 2020r. –180h

V.Oferujemy:

1.Stabilne warunki zatrudnienia od zaraz;

2.Możliwość indywidualnego rozwoju;

3.Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

Dokumenty aplikacyjne potwierdzające wykształcenie i doświadczenie  oraz cv wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście dostarczyć  do placówki  TPD WMOR przy ul. Panasa 1a/18 w Olsztynie do dnia 12.03.2019r.godz.23.59 z dopiskiem Nauczyciel muzyki w projekcie „Dla Dobra Wspólnego”. e. Wszystkie dokumenty powinny być przesłane w formie skanu lub złożone osobiście w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem .W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby

Oferta udzielona  zgodne z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane niewymagająca stosowania ustawy Pzp w TPDWMOR

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci już po raz 26 organizuje

 

  Koncert Charytatywny

"Pomóż Dziecku"

 

który odbędzie się  7 Marca o godz. 18.30 w Hali Urania.

Koncert jest finałem akcji oraz formą podziękowania dla Darczyńców i Sponsorów

z całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zapraszamy Wszystkich Ludzi Dobrej Woli do wsparcia naszego projektu.

W zamian proponujemy karty wstępu oraz możliwość zareklamowania się na koncercie.

 

 

 

 

 

OFERTA nr 1/TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie zatrudni Wychowawcę do Klubu TPD .

Do zadań wychowawcy należeć będzie przede wszystkim sprawowanie opieki nad wychowankami Klubu TPD w czasie wolnym od zajęć szkolnych,organizacja zajęć wspomagających prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ,praca edukacyjna i socjoterapeutyczna z dziećmi,współpraca z rodzicami oraz ze specjalistami, udzielanie pomocy  dzieciom,której rezultatem będzie zwiększenie szans rozwojowych i umiejętności psychospołecznych u dzieci w ramach projektu Unijnego „ Dla Dobra Wspólnego”

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wykształcenia- wyższego pedagogicznego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  potwierdzonego stosownymi dokumentami

2. Doświadczenia- 2 lata w pracy z dziećmi

3. Pogodnego usposobienia, odpowiedzialności, empatii ,cierpliwości i zaangażowania, kreatywności

Po zatrudnieniu- wypełniania dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

Oferujemy:

1. Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę-3/4 etatu- od zaraz

2. Możliwość indywidualnego rozwoju,

3. Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji

Dokumenty aplikacyjne wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 do dnia 13.02.2019r.godz.23.59

z dopiskiem Wychowawca w Klubie TPD w projekcie „Dla Dobra Wspólnego” . W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49

Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

Oferta Pracy nr 2/TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Panasa 1A/18 w Olsztynie

zatrudni Animatora kultury do działań aktywizacyjno –integracyjnych

i organizacji czasu wolnego uczestnikom projektu,organizacji Festynu Rodzinnego

wraz z uczestnikami w ramach projektu unijnego „Dla Dobra Wspólnego”

 

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wykształcenia – wyższego pedagogicznego(lub inne) /średniego;

2. Doświadczenia w organizacji festynów, animacji kultury;

3. Odpowiedzialności, umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych oraz kreatywności;

Po zatrudnieniu- wypełniania dokumentacji zgodnej z założeniami projektowymi.

Oferujemy:

1. Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - od zaraz

2. Możliwość indywidualnego rozwoju,

3. Wsparcie merytoryczne, współpracę ze specjalistami  w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji .

 

Dokumenty aplikacyjne wraz z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz potwierdzające doświadczenie prosimy przesyłać na adres TPD WMOR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 do dnia 14.02.2019r.godz.23.59

z dopiskiem Animator kulturalny w Klubie TPD w projekcie „Dla Dobra Wspólnego” .

W razie pytań Elżbieta Orłowska- tel.kont.89 526 95 49.

 

    Dziękujemy za złożenie wszystkich ofert jednak na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy  wybrane osoby.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny serdecznie zaprasza osoby w wieku 18-29 lat

zamieszkujących Olsztyn i powiat Olsztyński (gminy Barczewo,Dywity,Gietrzwałd,Jonkowo,Purda) 

do udziału w projekcie "Szansa na lepsze jutro" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CHĘTNE OSOBY!!!

Serdeczne podziękowania dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie

za zorganizowanie akcji zbierania zabawek na Gwiazdkę 

Akcja  "Dzieci -Dzieciom"

 

 

 

Niech w zaciszu domowym przy wigilijnym stole, przy śpiewie kolęd

zapanuje niepowtarzalna atmosfera przyjaźni, tradycji

a Święto Bożego Narodzenia wypełnione będzie 

 

Related image

zapachem choinki ,aromatem piernika i pomarańczy 

oraz ciepłem kochających serc ....

 życzymy dużo śniegu i worka uśmiechów

 

PRACOWNICY TPD WMOR

Dnia 19.12.2018r odbyła się uroczysta Wigilia

z udziałem dzieci Klubu TPD WMOR oraz  ich  RODZIN ,

a także pracowników TPD WMOR .

Dzieci dostały małe podarunki m.in. z programu Żółty Talerz.

 FUNDACJI KULCZYK FOUNDATION

Z CAŁEGO SERCA BARDZO DZIĘKUJEMY W IMIENIU DZIECI

 

        W ramach projektu "Akcja Reakcja Inspiracja"organizowanego przez TPD WMOR ,

warmiamazurylogorgb.jpg - 459.14 kb

a współfinansowanego  ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

finał Czwartego Projektu ,który przygotowała Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie

przy współpracy z UWM w Olsztynie

Bank Korepetycji

 

 

 

 

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

 

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo w ramach programu dystrybuowane są materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania.

Organizatorzy zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. W tym celu koordynatorzy Żółtego Talerza z wszystkich placówek objętych programem biorą udział w specjalnych warsztatach w warszawskiej Pracowni Efektu Domina, podczas których uczą się, jak atrakcyjnie przygotowywać pożywne potrawy dla dzieci.

W ramach projektu "Akcja Reakcja Inspiracja"organizowanego przez TPD WMOR ,

warmiamazurylogorgb.jpg - 459.14 kb

a współfinansowanego  ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie efekty

  III projektu obywatelskiego  Żonglowanie Jest Super!"

przygotowanego przez Młodzież ze Szkół Podstawowych nr 30 i 33 w Olsztynie 

oraz pozostałych projektów obywatelskich można zobaczyć w wielkim przedsięwzięciu

zorganizowanym dnia 17.12.18r. o godz.16.00 na terenie 

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Wolontariusze rozdawali dzieciom na oddziałach aniołki ora z pierniczki wykonane w ramach projektu Anioły Mocy.

Do współpracy zostali zaproszeni

FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DYWITACH

OLSZTYŃSKI TEATR ULICZNY

DYREKTORZY I NAUCZYCIELE SZKÓŁ SP30,SP33 SP34

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

W ramach projektu "Akcja Reakcja Inspiracja"organizowanego przez TPD WMOR ,

warmiamazurylogorgb.jpg - 459.14 kb

a współfinansowanego  ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

rusza finał Drugiego Projektu  "ANIOŁY MOCY",który przygotowała Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 33

w Olsztynie wraz z dziećmi Klubu TPD WMOR.

W ramach spotkań robione są  aniołki oraz pierniczki  dla dzieci, które w okresie przedświątecznym

są zmuszone do pobytu w szpitalu.

 

   

        W ramach projektu "Akcja Reakcja Inspiracja"organizowanego przez TPD WMOR ,

warmiamazurylogorgb.jpg - 459.14 kb

a współfinansowanego  ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

finał Pierwszego Projektu ,który przygotowała Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie

przy współpracy z Klubem Osiedlowym Akant

pt. Łączymy Pokolenia

 

Więcej informacji na temat przygotowań oraz występu na naszym Facebook ...

 

Kochani
 
w sklepach PEPCO pojawił się miś, który pomaga dzieciom
 
Połowa zysku ze sprzedaży misiów  przeznaczana jest na projekty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 
PEPCO już od dwóch lat wspiera nasze działania, finansuje zajęcia dla dzieci w ogniskach i świetlicach TPD
oraz ich wypoczynek.
 
 
Razem możemy sprawić że ta pomoc będzie jeszcze większa.
 
Image result for dzień nauczyciela śmieszne wiersze
 
 
"Wykształcenie to dobro, którego

nic nie jest w stanie nas pozbawić."
 
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHuEShCxqaoOClvNLCGpG5myESBz07a1Tz1kLVO4ERuYleXVniaA
                                      Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej - 14 października 2018r.

                          W podziękowaniu, za trudną pracę
                  I wskazanie właściwej drogi Uczniom
                  życzymy Wszystkim Nauczycielom dużo wytrwałości,
              a Wszystkim Pracownikom Oświaty
              dalszych sukcesów zawodowych
 
                                         kadra TPD WMOR
 

Ważna  Informacja !!!!

Wydłużamy czas  Rekrutacji do projektu

 

Akcja - Reakcja - Inspiracja

 

do 19.10.2018

Projekt Akcja Reakcja Inspiracja

 Rekrutację czas zacząć  !!!

Zapraszamy chętne dzieci i młodzież  ze szkół  do udziału w wyjątkowym projekcie edukacji obywatelskiej:

 

  Akcja – Reakcja – Inspiracja

 

Rekrutacja przewidziana do 3.10.2018r.Karty zgłoszeniowe w formie elektronicznej zostały wysłane do wszystkich szkół, są również dostępnew placówce TPD WMOR przy ul.Panasa 1a/18 w Olsztynie, ale też można wydrukować z bezpośrednio z załączonego pliku .Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do naszej placówki do 3.10.2018r.

Ogłoszenie wyników 5.10.2018r.

Attachments:
Download this file (Karta zgłoszeniowa wolontariusza..doc)Karta zgłoszeniowa wolontariusza[ ]80 kB

                              warmiamazurylogorgb.jpg - 459.14 kb

                                                     

                                                 

     Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny realizuje projekt pt. AKCJA – REAKCJA –  INSPIRACJA  współfinansowany ze środków Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie\

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Pedagodzy Szkół

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurski Oddział w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież Państwa Szkoły  do udziału w

Projekcie edukacji obywatelskiej:  Akcja – Reakcja – Inspiracja.

Wydarzenie to składa się z następujących etapów:

 1. Rekrutacja chętnych dzieci i młodzieży do projektu Akcja – Reakcja – Inspiracja

Rekrutacja przewidziana do 3.10.2018r.Ogłoszenie wyników 5.10.2018r.

 1. Wybór 20 osób z różnych olsztyńskich szkół - spośród wszystkich chętnych Komisja złożona z trenerów TPD wybiera grupę 20 os.
 2. Miesięczne - październikowe szkolenia wybranych 20 osób z zakresu wolontariatu, organizacji pozarządowych, organizowania

 imprez dla pożytku innych.

 1. Utworzenie 4 zespołów 5- osobowych
 2. Stworzenie przez dzieci i młodzież pod okiem wykwalifikowanego trenera( każda grupa osobno) 4  autorskich projektów imprezy społecznej – praca nad projektami w listopadzie 2018 r. oraz:
 • Współpraca ze szkołą  oraz wybraną lub zaproponowaną przez TPD  olsztyńską organizacją pozarządową i instytucją z Olsztyna
 • Zorganizowanie całej imprezy pod opieką i przy współpracy z wybranymi organizacjami dla swojej szkoły bądź przy udziale szkoły
 1. Współpraca ze szkołą  oraz wybraną lub zaproponowaną przez TPD  olsztyńską organizacją pozarządową i instytucją Olsztyna
 2. Zorganizowanie całej imprezy pod opieką i przy współpracy z wybranymi organizacjami dla swojej szkoły bądź przy udziale szkoły
 3. Przeprowadzenie 4 projektów przez dzieci i młodzież w grudniu przed świętami dla dzieci i młodzieży swojej szkoły i dla innych wybranych odbiorców
 4. Otrzymanie Certyfikatu Wolontariusza TPD – grudzień
 5. Możliwość od  2019 r. zostania oficjalnym członkiem klubu „WOLONTARIUSZA -  INSPIRACJE”  działającym przy TPD. Po projekcie

dzieci i młodzież jako pierwsi przeszkoleni wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurskiego Oddziału w Olsztynie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, obozach TPD oraz brać czynny udział w działaniach społecznych TPD i innych olsztyńskich organizacjach. Dodatkowo otrzymają  wsparcie merytoryczne i inne podczas organizowanych przez siebie późniejszych wydarzeń..

Celem projektu Akcja- Reakcja- Inspiracja jest budowanie świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży jak również zwiększanie wiedzy

 na temat sektora pozarządowego.  Chcielibyśmy również stymulować współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami i instytucjami Olsztyna poprzez partnerską współpracę i bezpośrednie edukowanie oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży. Wprowadzenie większej grupy potencjału młodych ludzi do sektora NGO z ich autorskimi projektami i pomysłami może odświeżyć znacznie pracę tej strefy społecznej.

Chcemy również promować wolontariat.

Będziemy zaszczyceni, jeżeli zgodzicie się Państwo na współpracę przy tym wyjątkowym projekcie. Chcielibyśmy wesprzeć Państwa pracę edukacyjną włączając możliwość doświadczania przez młodzież tego, czego uczycie w szkołach, wychowując młodych ludzi tego miasta.

                Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o projekcie Akcja – Reakcja – Inspiracja nauczycielom prowadzącym zajęcia „Wiedzy o Społeczeństwie”, wychowawcom klas oraz nauczyciela prowadzącym wolontariat szkolny, aby poinformowali młodzież i zgłosiły osoby zainteresowane nauką o sektorze NGO w zakresie organizacji imprez społecznych.

Projekt zakłada stworzenie przez Waszą młodzież dla swojej szkoły przy udziale i współpracy organizacji pożytku publicznego oraz wybranej olsztyńskiej instytucji, wydarzenia autorskiego młodzieży. Odbiorcą mają być uczniowie i ich środowisko. Każdy zespół będzie edukowany i wspierany przez specjalistów i trenerów ds. organizacji przedsięwzięć oraz ma przeznaczony budżet na cele organizacyjne. Uczniowie uczą

 się również fandraisingu i dialogu społecznego, rozpoznawania potrzeb swojego środowiska, sytuacji i organizowania przedsięwzięć.

Cieszymy się na współpracę z wychowankami Państwa szkoły.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Anna Zimowska tel. 535 996 10      

Dodatkowo w 5 wybranych szkołach chcielibyśmy przeprowadzić prezentacje dotyczące naszego projektu.

                                       

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd