Aktualności

TPD WMOR realizuje projekt Moderator III 

1.Projekt Moderator III zakłada pracę z rodzinami dysfunkcyjnymi, które nie spełniają swoich funkcji.

2. Wsparcie moderatorom rodziny zapewnią : Rzecznik Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz instytucje i placówki świadczące pomoc rodzinie.

3. Warsztaty w „Szkole dla rodziców” - edukacja w zakresie wiedzy i umiejętności budowania autorytetu rodzicielskiego.


Celem programu jest wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka, poprzez pracę z rodzinami: 3 moderatorów rodzinnych, edukatora, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psychologa, prawnika, 3 wolontariuszy który przyczyni się do;

Praca moderatora może przyczynić się do:
1. zmiany postaw i wartości, poprawy świadomości potrzeb rodziny i możliwości ich osiągania, zwiększenia umiejętności wychowawczych rodziców, komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz rodzicami, a instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę,
2. wzrostu aktywizacji ekonomicznej i społecznej przynajmniej 30 dorosłych członków rodzin objętych opieką; trening zaradności życiowej, w tym prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy zarobkowej, właściwego wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji rodziny, poprawa funkcjonowania rodziny, zwiększenie jej samodzielności, pomoc w wychodzeniu z bezradności, tworzenie lepszych warunków do rozwoju,
3.poprawy poziomu kultury osobistej członków rodziny i wizerunku w środowisku lokalnym,
4. zwiększenia i ułatwienia dostępu obywateli, szczególnie do bezpłatnej specjalistycznej informacji i porad prawnych w zakresie praw dziecka,
5.nawiązania współpracy z szerszym kręgiem osób, instytucji i organizacji, zajmujących się problemami rodzin, patologiami, uzależnieniami,
 
Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podczas zajęć rodzice poznają typowe i nietypowe zachowania dzieci w określonym wieku i dowiedzą się, które zachowania powinny wzbudzić ich niepokój, Poznają zasady ustalania reguł i konsekwencji w wychowaniu dziecka, nauczą się właściwie formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Wykształcą swoje umiejętności w zakresie właściwego rozmawiania z dzieckiem i słuchania go oraz motywowania do nauki i rozwoju zainteresowań.
Warsztaty będą realizowane dla grupy:
-  rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym i z klas IV-VI

Projekt  realizowany jest od 1.05- 31.12.2017r, współfinansowany przez Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie zatrudni wychowawcę do pracy w placówce wsparcia dziennego, Klubie TPD.

Wymagane: a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

- lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

i spełnia inne wymagania zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r ze zmianami.

Oferujemy pracę z dziećmi w wieku 6-16 lat, w godzinach popołudniowych.

CV można przesłać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kontaktowy 89 5269549

TPD podziękowało sponsorom i darczyńcom

 

Co roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie dziękuje zabawą i muzyką sponsorom i darczyńcom za pomoc i wsparcie. Koncert Charytatywny "Pomóż Dziecku" dedykowany jest firmom i instytucjom, które wsparły finansowo działalność TPD. Był to już 24 Koncert, który  odbył się w hali Urania 6.03.2017r.

Na scenie grał i śpiewał piosenki Bitelsów, Czerwonych Gitar oraz Czesława Niemena Zespół ŻUKI  oraz bawił nas Kabaret K2.

Patronatem honorowym Koncert objął Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Koncercie

link do strony ze zdjęciami i filmem z Koncertu: www.olsztyn24.com/news/29643-tpdpodzikowao-darczycom.html

 

Czytaj więcej: TPD podziękowało sponsorom i darczyńcom

 

 

PROJEKT NOWOCZESNA EDUKACJA

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie w partnerstwie z Gminą Świątki, dla Szkoły Podstawowej w Świątkach od 1.01.2017r do 31.12.2018r. realizuje projekt NOWOCZESNA EDUKACJA.

Działanie: RPWM.0202.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Instytucją Zarządzającą jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1.Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 220 (101dz.119ch.)uczniów kl.II-V SP w Świątkach w okresie 1.01.2017r-31.12.2018r. w ramach I i II Typu proj, poprzez realizację zaj. tematycznych, wyjazdów edukacyjnych, doposażenie szkoły.

2.Podniesienie kompetencji nauczycieli szkoły podstawowej w Światkach w okresie 1.01.2017r-31.12.2018r. w ramach I i II Typu projektu, poprzez realizację szkoleń tematycznych.

Zad.1. Szkolenie dla nauczycieli                                                

Zad.2. Doposażenie Szkoły

Zad.3.Zajęcia tematyczne dla dzieci

Zad.4.Wyjazdy edukacyjne

Proj. skierowany jest do uczniów klas II-V(220ucz.119chł.101dz.) i nauczycieli (25os.4m.21k.) SP w gm. Świątki, która w latach 2013-2015 otrzymała średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty niższy niż średnia województwa z danego sprawdzianu tj.55,50%  

 

Czytaj więcej: Projekt NOWOCZESNA EDUKACJA

TPD WMOR zakończył edycję projektu - Moderator rodziny II, w którym uczestniczyło 15 rodzin. Celem projektu było wparcie w podstawowych funkcjach rodzin problemowych, dysfunkcyjnych wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz ochronę praw dziecka. 

Na rzecz rodzin pracowali wspólnie: trzej moderatorzy rodziny, edukator, Rzecznika Praw Dziecka TPD, psycholog, prawnik oraz wolontariusze.

smile

.

Zakończył się projekt "Wiem.Radzę sobie".

Projekt realizowany był przez cztery miesiące i wzięło w nim udział 15 dzieci w różnym wieku.

Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży, poprzez rozwój zainteresowań, promocję zdrowego stylu życia.

Dzieci i młodzież objęte były programem profilaktycznym ZANIM SPRÓBUJESZ.

Uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne, udział w warsztatach artterapeutycznych, ceramicznych i malarskich, a także w zajęciach merytorycznych i warsztatowych związanych ze zdrowym trybem życia.

      

  

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  i Szczęśliwego 2017 roku

 

Serdecznych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym
oraz wiele szczęścia w Nowym Roku

życzy Elżbieta Orłowska - Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WMOR z pracownikami

.

 

 Zaproszenie

 

W imieniu Partnerów realizujących projekt „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego oraz Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku,  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym działania partnerstwa i prezentacji wypracowanych rekomendacji służących aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym rynku pracy.

 

Seminarium odbędzie się  19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Olsztyna,            
sala 219, w godz. 9.00- 13.00.

         
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 13.12.2016 r.
tel. 89 526 95 49, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 .

Drodzy Rodzice

Zapraszamy na warsztaty  "Jak mądrze kochać swoje dziecko "

Warsztaty skierowane są do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w  trakcie których postaramy się pomóc znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie rozmawiania ze swoimi dziećmi i budowania swojego rodzicielskiego autorytetu. Podpowiemy także, po co ustalać reguły i jak konsekwentnie się ich trzymać, jak mądrze formułować swoje oczekiwania wobec dziecka oraz jak motywować je do nauki. Nie zabraknie także informacji o tym, jak najlepiej reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych, kiedy dziecko ma na dany problem zupełnie inne spojrzenie niż rodzic.

Warsztaty odbędą się 10 grudnia w 2016 r. w godzinach 9.00-16.00. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 5269549.

Warsztaty realizowane są w ramach programu ”Moderator rodziny II” współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017!

 

Za nami już 3 tygodnie września, 3 tygodnie powakacyjnych spotkań z Kolegami, Koleżankami  i Kadrą Pedagogiczną.   Na te kolejne tygodnie  i miesiące, życzymy Wam Drodzy Uczniowie, szkolnych dni pełnych radości, wspaniałej zabawy ale przede wszystkim rozwoju zainteresowań, talentów i oczywiście wysokich oceń.

                                           Powodzenia !

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016

życzę Wam dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Niech będzie to czas spotkań z ciekawymi ludźmi,

interesujących podróży, odkrywania nowych miejsc

i podziwiania wspaniałych zabytków.

Wszystkim Wam życzę spokojnych i udanych wakacji

oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

Elżbieta Orłowska

Rzecznik Praw Dziecka TPD WMOR w Olsztynie

 

 

01.06 - Międzynarodowy Dzień Dziecka

Z okazji wspaniałego Święta

życzę wszystkim Dzieciom

wielu powodów do uśmiechu i radości,

pięknych bajek na dobranoc,

tylko kolorowych snów,

co dzień nowych, interesujących przygód

prawdziwych przyjaciół i kochającej Rodziny.

Elżbieta Orłowska - Dyrektor

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny

Ponad 19500 kg jabłek otrzymały Oddziały TPD WMOR!

Producenci jabłek przekazali owoce organizacjom charytatywnym, które od grudnia 2015r. trafiają do warmińsko – mazurskich Oddziałów TPD w Elblągu, Ełku, Olecku, Kętrzynie, Olsztynie, Mrągowie, Iławie i Morągu.

Sadownicy z Polski przekazali na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Regionalnego ponad 19500 kg jabłek 

Bardzo serdecznie dziękujemy.

26.05 - Dzień Matki

Wszystkim Mamom z okazji Ich Święta

życzę samych pogodnych dni, pełnych uśmiechu i radości.

Wielu spełnionych marzeń, radosnych wzruszeń

a przede wszystkim pociechy z Dzieci

Elżbieta Orłowska

Rzecznik Praw Dziecka TPD Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny

         

Życzenia dla Maturzystów

„Bo coś w szaleństwach jest młodości
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu”
                                   Leopold Staff
  

Drodzy Maturzyści!

Życzę Wam wiary we własne siły. Mądrze wykorzystujcie zdobytą w szkole
wiedzę. Aby Wasz egzamin okazał się znakomitym wstępem w dorosłe życie.
Niech nowemu etapowi Waszego życia towarzyszą Wam wspierający
Przewodnicy, dzięki którym mądrze i odpowiedzialnie zbudujecie swoją przyszłość.
Połamania piór, trafienia w wymarzone tematy oraz udanej rekrutacji na studia.
Powodzenia.
Elżbieta Orłowska Rzecznik Praw Dziecka TPD Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny

Szanowni Państwo,

      Pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, ukaże się książka Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów, pedagogów autorstwa Chrisa Taylora.Książka stanowi cenne źródło praktycznych informacji dla osób opiekujących się dziećmi, które doświadczyły traumy, przemocy czy zaniedbania – w tym dla opiekunów zastępczych i pracowników ośrodków opiekuńczo-wychowawczych – oraz dla wspierających te osoby specjalistów: pedagogów, psychologów i terapeutów.

Książka dostępna do kupienia w księgarni on-line Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Orłowska
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn
tel. 89 526 95 49

Życzenia Wielkanocne

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,

Radosnego wiosennego nastroju,

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Niech z nadzieją budzącej się do życia wiosny pojawią się

same sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym,

a Święta upłyną w duchu wzajemnej

życzliwości i szacunku.

Wesołych Świąt życzy Elżbieta Orłowska

Dyrektor TPD WMOR z pracownikami

Instytucje współpracujące i wspomagające TPD Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny:

 

 

 

 

 

Przekaż 1% podatku

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
ul. Panasa 1A/18
10-691 Olsztyn

tel. (89) 526 95 49
faks (89) 526 95 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd